Komplexní zpracování mezd dodavatelským způsobem

Zpracování mezd pro organizace a malé organizace ( ve smyslu Zákona č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)Mezi hlavní činnosti patří např.:

 • Plnění všech ohlašovacích povinností za organizaci/malou organizaci v rozsahu mzdového účetnictví
 • Veškerá administrace při vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnance
 • Vedení předepsané personální evidence
 • Výpočet všech druhů mezd
 • Výpočet plateb zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Výpočet plnění stanoveného povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců
 • Evidence, výpočet a provádění veškerých zákonných a smluvních srážek z mezd zaměstnanců
 • Vystavování veškerých převodních příkazů v rozsahu mzdového účetnictví
 • Měsíční/roční výkazy v rozsahu mzdového účetnictví
 • Roční zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti
 • Příprava podkladů v předepsané struktuře pro finanční účetnictví
 • Zpracování statistických výkazů v oblasti zaměstnanosti a mezd
 • Zastupování organizace/malé organizace na základě plné moci při jednáních a kontrolách v rozsahu mzdového účetnictví

..<< zpět