Mzdový audit


Mzdový audit je interní prověrka mzdového účetnictví, které bude předmětem kontroly vnějších orgánů - finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven, úřadu práce.
Zaměřuje se na dodržování vnitřních mzdových předpisů, kolektivních smluv a na soulad s obecně platnými mzdovými a pracovně právními předpisy.

Cílem je najít chyby a nesrovnalosti, stanovit nápravná opatření, která povedou k odstranění nedostatků, které lze okamžitě odstranit.
Ve svém důsledku tak může snížit nebo dokonce odstranit postih (sankce, penále), který by uplatnil vnější orgán oprávněný ke kontrole dané oblasti mzdového účetnictví.

Výsledek mzdového auditu je určen výhradně pro vnitřní potřebu prověřované organizace


Ing. Dagmar Minaříková
Payroll-Auditor certifikační stupeň E/CZ/A/II/aa/13250a
s garancí International Education Society

..<< zpět